Ervaart u of uw team sluimerende of hoogoplopende conflicten?

Introduceer herstelgesprekken in uw organisatie voor alledaagse rechtvaardigheid op de werkvloer! 

Stress, botsingen, meningsverschillen, spanningen en conflicten zijn helaas geen uitzonderlijke verschijnselen op de werkvloer. Medewerkers raken gedemotiveerd, bore- en burn-out liggen op de loer met als gevolg dat individuele en teamprestaties er onder lijden.

Spanningen en conflicten zijn belangrijke factoren die bijdragen aan een onveilig gevoel op werk. Als deze niet goed gemanaged worden hebben ze een hoge prijs. Ze zijn tijdrovend, energievretend en verliesgevend.

Echter, spanningen of conflicten hoeven niet per definitie schadelijk te zijn voor het werkproces of relaties. Als ze in goede banen geleid worden kunnen ze zelfs bijdragen aan betere prestaties en meer werkplezier!


Voortdurende stress in uw team, slepende conflicten of de nasleep van een incident?

Hoe zorgt u voor een gezonde en veilige werkomgeving?

Er zijn veel verschillende conflicthanteringsmethoden; wat effectief is in de ene situatie werkt niet noodzakelijkerwijs in de andere. In alle gevallen is een zorgvuldige aanpak noodzakelijk.

Een herstelgesprek is een eenvoudige, mensgerichte gespreksvorm die recht doet aan ervaren onrecht en bijdraagt aan het verbeteren van de situatie bij spanningen, een conflict of na een incident.

Begeleid herstelgesprek

Hoe werkt het? 

U kiest voor een begeleid herstelgesprek als u recht wilt doen aan ervaren onrecht in een conflict of na een incident. Er zijn vier hoofdstappen te onderscheiden in een herstelgesprek:

De betrokkenen 

 • vertellen in eigen woorden hun perspectief op de gebeurtenissen
 • delen wat de impact op de situatie voor hen is
 • bedenken wat er moet gebeuren om de situatie te verbeteren
 • verbinden zich aan de opgestelde concrete verbeteractie

Kortom: een begeleid herstelgesprek is een informeel en gestructureerd proces, waarbij de partijen zelf aan concrete oplossingen werken. In plaats van het zoeken naar vergelding worden deelnemers ondersteund in het zelf herstellen van rechtvaardigheid en waardigheid.

Klanten en partners aan het woord

“It is no wonder that Yolanda has almost 20 recommendations! She recently guided me through a restorative conversation that went very well and had the positive effects I had hoped for. Yolanda's coaching was clear and to the point. She gave me direction and provided guidelines as to what I should and should not do, both for the preparation and the conversation. I would recommend Yolanda to anyone looking to improve their communication with colleagues or anyone else in their lives.”

Diana van Maasdijk

Co-Founder and CEO at Equileap

Diana van Maasdijk

“I worked with Yolanda delivering several interactive training programs for customers including ABNAMRO. She's an excellent facilitator in a client environment where her high-touch interpersonal skills make a surprising difference. She's an excellent active listener who can effectively guide sensitive conversations in a group. She's a highly dedicated professional, keen to deliver value everywhere that's possible.”

Ohyoon Kwon

Head of Incubation at Aarini  

Ohyoon Kwon

“De 2-daagse beleidsvoorbereidende dagen na de [individuele en groep] herstelgesprekken is heel positief geweest. De sfeer zat erg goed en belangrijk, we hebben moeilijke gesprekken kunnen voeren over fundamentele keuzes voor het museum en over zaken die intern vaak verkeerd lopen. De gesprekken verliepen op heel open wijze. Een van de deelnemers gaf aan dat het de eerste keer in jaren was dat er op zo'n constructieve manier gewerkt en gepraat kon worden. We zijn er nog niet maar ik durf te geloven dat we op een kantelpunt zitten. Nog eens heel hartelijk bedankt, zonder jouw begeleiding hadden we onmogelijk zo ver kunnen komen!”

Directeur

Directeur Landelijk  Museum | Museum Director

De 5 stappen van een begeleid herstelgesprek

01.

Gratis intakegesprek

02.

Een-op-een voorgesprekken 

03.

Risicoanalyse en supervisie

04.

Begeleid twee- of kringgesprek

05.

Overeenkomst of sociaal contract

Begeleiding door silver mango

Mijn naam is Yolanda Jansen.

Ik begeleid leiders en teams om ervaren onrecht te herstellen door een veilige ruimte te creëren.

Een ruimte waarin de betrokkenen gezamenlijk verantwoordelijkheid nemen om schade en leed te herstellen.

De betrokken formuleren zelf verbetervoorstellen en verbinden zich daarmee aan een veilig en plezierig werkklimaat.

Ik maak deel uit van een groeiende beweging die Restorative Justice vanuit een juridische context naar de werkvloer vertaalt.

Wat anderen over mij zeggen

Dorien Beurskens

Dorien Beurskens

CEO | Co-Founder Young Africa International

“Yolanda has the wonderful combination of a sharp mind and an empathic heart. I had the priviledge of working with her as CEO of Young Africa from her position on the Supervisory Board of the same. I have recived mind-opening one-on-one leadership mentoring from her, as well as constructive criticism and welcome input on communication. Yolanda did a stellar job on facilitating a creative team building session of the Young Africa board and team in an important transitional phase. She is a source of inspiration to collaborate with. And fun!”

Laura Talsma

Laura Talsma

Product & Venture Builder | Tech for Energy, Food&Agri | THNKerProduct & Venture Builder

“Yolanda knows to combine knowledge from multiple levels of insight; not only rational, but
also felt experience and other senses. She's perceptive and driven- and has an amazing
presence that seems to radiate positivity, align and clarify.”

A Rostant

A. Rostant

Spiro, ergo sum

“Yolanda is one of those rare people who is laser-focused, highly intelligent, perceptive, strategic and deeply kind. Any of these traits would dispose her to being a good coach, together with the variety of training and the depth of personal development works she's done they help her to be the person you want on your side. When what you need (not want necessarily) is someone to call you on your "stuff," in the most insightful way and chart a clear course to the best version of yourself, kindly, gently and without excuses...

Yolanda. She's incredible!”

Herstel gebroken relaties op de werkvloer voor een leuker en gezonder werkklimaat

Herstelgesprekken doen niet alleen recht aan de ervaring van de betrokkenen in een conflict of incident maar heeft  als hoofddoel om ervaren onrecht te herstellen. Hierna zijn werknemers in staat om weer (samen) te werken aan de hand van concrete werkafspraken en tot betere prestaties te komen. Dit voorkomt herhaling van stressvolle interacties, eindeloze, hoogoplopende maar vruchteloze discussies en pijnlijke situaties. 

Een herstelgesprek is:

 • Gericht op herstellen van rechtvaardigheid 
 • Altijd op basis van vrijwilligheid van de betrokkenen 
 • Informeel en gestructueerd kort traject 
 • Gericht op het maken van concrete werkafspraken en gewenste omgangsvormen
 • Niet juridisch binden, maar zeker ook niet vrijblijvend 

Een herstelgesprek gaat niet over:

 • "gelijk of ongelijk" hebben
 • het toekennen van "geschuld of onschuld"

Voordelen van een begeleid herstelgesprek

 •  Kosteneffectieve oplossing voor sluimerende conflicten en grensoverschrijdende incidenten
 •  Deelnemers spreken zich uit in een veilige en onpartijdige ruimte
 •  Gelijkwaardigheid tussen de gesprekspartners (geen hierarchie)
 •  Resultaatgericht want het traject wordt met concrete afspraken afgerond.
Enkele voormalige en huidige opdrachtgevers en partners


Veel gestelde vragen 

Waarom herstelgesprekken en “niet gewoon” mediation?

Herstelgesprekken doen recht aan ervaren onrecht. Daarbij staan twee elementen centraal: de betrokkenen delen de impact van de situatie met elkaar in een veilige omgeving.

Herstelgesprekken doen daarmee niet alleen recht aan de ervaring van de betrokkenen in een conflict of incident maar heeft voor als doel ervaren onrecht te herstellen.

Hoe verschilt een herstelgesprek van andere conflictmanagement methodes?

Het is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de partijen zelf de deskundigen zijn. Het is een vorm van mediation, een alternatieve vorm van dispuut resolutie. Dit kan een tweegesprek zijn of een kringgesprek waarbij ook andere indirect betrokkenen zich uitspreken over de impact van het conflict of incident en zich gezamenlijk inspannen gespannen om de ontstane situatie te verbeteren.

Bij herstelgesprekken staat empowerment voorop. In een herstelgesprek zijn de betrokkenen zelf de expert die het ontstane onrecht erkennen en gezamenlijk met verbeteracties komen. Daarnaast werk ik vanuit een systeem-gerichte benadering waardoor er ook recht gedaan kan worden aan de context van waaruit de ongewenste situatie of gebeurtenis kon plaatsvinden.

Grofweg kan gesteld worden dat bij mediation de uitkomst centraal staat.
Bepalend bij arbitrage is de inbreng van deskundigen. Zij beïnvloeden of bepalen de uitspraak.

Hoe is het herstelgesprek anders dan conflictbemiddeling, arbitrage, mediation of conflictmanagement?

Een herstelgesprek is een vorm van conflictbemiddeling waarbij de partijen zelf de deskundigen zijn. Het is een vorm van mediation, een alternatieve vorm van dispuut resolutie. Dit kan een tweegesprek zijn of een kringgesprek, waarbij ook andere, indirect betrokkenen zich uitspreken over de impact van het conflict of incident en zich gezamenlijk inzetten om de ontstane situatie te verbeteren.

Kortweg, een begeleid herstelgesprek is een informeel en gestructureerd proces, waarbij de partijen zelf aan een oplossing werken.

Welke kwesties of uitdagingen lost het op?

Een herstelgesprek kan worden ingezet bij spanningen, na een conflict of een incident waarbij er onrecht is ervaren door tenminste een (1) van de betrokkenen en zij bereid zijn daaraan deel te nemen.


Enkele voorbeelden van situaties zijn:

- interpersoonlijke spanningen tussen teamleden

- sabotagegedrag van individuele medewerkers of hele teams

- steeds terugkerende irritaties met je business partner of lid van je mangament team

- blokkerend gedrag bij het bespreken van nieuwe plannen

- frustraties over de samenwerking tussen jou en een leverancier

Herstelgesprekken kunnen ook ingezet worden bij complexe of sensiteve situaties zoals grensoverschrijdend gedrag zoals seksuele intimidatie en racisme. Vanaf Oktober 2022 ben ik ook getraind om dergelijke zaken te begeleiden.

 Mijn naam is Yolanda Jansen

Ik ben de oprichter van silver mango, een "boutique consultancy" voor het begeleiden van herstelgesprekken, het coachen van leiders en faciliteren van visie- en missie sessies.  

Mijn werkgebied is voornamelijk Europa, inclusief het Verenigd Koninkrijk. Ik ben actief in alle sectoren, waarbij mijn voorkeur uit gaat naar de creatieve industrie en omgevingen waar innovatie en verandering plaats vindt.

Ik woon in Amsterdam en bied mijn diensten aan in het Nederlands en Engels.

silver mango

 


silver mango is aangesloten bij
 • Eerste Weteringdwarsstraat 52 1 hoog, Amsterdam, 1017 TP, The Netherlands
 • info@silvermango.space
 • +31 6 444 845 13

Meer weten? Stuur me een bericht!

Name*
Email*
0 of 350
>